2337 party - 6403 venues

Hungary's largest event promoter.
(...and many other programs... ;)


2337 party
6403 venues

Hungary's largest event promoter.
(...and many other programs... ;)Share the search result :
Sabát esti mese Fricivel - Hilél és Sámáj 🇭🇺 Sok-sok évvel ezelőtt Jeruzsálemben volt két nagy tanító: Hilél és Sámáj. Mindkettőjüknek volt saját iskolája, tele könyvekkel, zsúfolt asztalokkal. 📚 Egyszer egy nem zsidó jött be Sámáj iskolájába és a tanárral akart beszélni. Sámáj épp a diákokat tanította és ...
Sabat Esti mese Fricitől: Rabbi Akiva 🇭🇺Volt egyszer egy szegény földműves, Akiva. Nem tudott írni és olvasni, egyedül a pásztorkodáshoz értett. Be is állt pásztornak egy gazdag emberhez, akinek volt egy fiatal lánya, Ráhel. A pásztor és a lány között hamarosan szerelem szövődött és összeházasodtak. Nagyon ...
Sábát esti mese Fricivel: Rút története 🇭🇺 Sok-sok évvel ezelőtt Izraelnek volt egy szörnyű ellensége, a moábiták. Mikor éhínség jött Izraelre, Elímelek, egy jómódú izraelita úgy döntött, hogy nem érdekli a moábitákkal való ellenségeskedés, csak az, hogy a családjának legyen ennivalója, ezért feleségével, Naomival és két ...
Sábát esti mese Fricivel: Jónás, a félős próféta 🇭🇺 Jónás próféta volt. Az Örökkévaló megparancsolta neki, hogy menjen el Ninivébe, a nagy városba, ahol már nagyon gonoszak és rosszak lettek az emberek. Hirdesse ki: ha nem térnek jó útra, Ő, az Örökkévaló, nagyon megbünteti majd őket. Jónás azonban ...
Sábát esti mese Fricivel: Hős Gideón 40 éven át béke volt Izraelben, aztán egyszer csak újra baj jött az országra. Egy kis farmon élt Gideon, aki a legfiatalabb volt a családjában. Az Örökkévaló mégis nem kisebb feladatot bízott rá, minthogy megszabadítsa Izraelt a midiánitáktól. Hogy hogyan ...
Sábáti esti mese Fricivel: Dá­vid, a kis hős 🇭🇺 Az Örökkévaló nem volt megelégedve Saul királlyal, úgy döntött tehát, új királyt választ. Betlehemben élt egy pásztorfiú, Dávid. Isten ő szemelte ki Saul utódjának. De hogy lett a pásztorfiúból király? Frici mai meséjéből megtudjátok!
🌎🇬🇧🇺🇸 God was not pleased ...
Sábát esti mese Fricivel: Ki­rályt aka­runk? 🇭🇺 Sámuel próféta volt, Isten kiválasztottja, aki mindig hűen követte az Örökkévaló parancsait. Egy nap azzal mentek hozzá a zsidók, hogy királyt akarnak.👑 Sámuel nem értette, hogy miért, hiszen boldogan és békében éltek a hazájukban. Elképzelni sem tudta, hogy mit ...
Sábáti esti mese Fritz Zsuzsával: Szabadulás Egyiptomból 🇭🇺 Mózes és Áron elmentek a Fáraóhoz, és azt mondták neki: "A héberek Istene küldött minket, hogy kivezessük Izrael fiait a pusztába, és ott áldozzunk neki."
A fáraó ahelyett, hogy elengedte volna a zsidókat, még keményebben dolgoztatta őket. Ekkor az ...
Darvas Iván - Színházi kulisszák mögött Szebényi Ágnessel - 20200622 A Salom Klub szervezésében.
Nem hagyományos filmklubról van szó, hanem Szebényi Ágnes színháztörténész vetít fotógyűjteményi anyagot és mesél hozzá, a legendás színészekről. Majd a program végén kb. 15-30 percben bejátszások kerülnek sorra, előadás-, és interjúrészletek az adott színésszel. Az elmúlt ...
Sábáti esti mese Fritz Zsuzsával: Mó­zes és az égő csipkebokor 🇭🇺 Mózes elmenekült és pásztorkodással kereste a kenyerét. Nem felejtette el azonban egy percre sem, hogy a népe még mindig rabszolgaként él Egyiptomban. Egyik nap, ahogy legeltette a nyájat, az egyik birka elcsatangolt. 🐏 Amikor Mózes utána ment, különös, lenyűgöző ...

Több betöltése

Contact us


info@partyajanlo.hu

+36 30 8354182


I acceptthe rules.